ICT en informatie-uitwisseling in de zorg

Diamiz B.V. heeft zich sinds 1989 gespecialiseerd in elektronische informatie-uitwisseling binnen de gezondheidszorg. Informatie-uitwisseling in de zorgsector heeft extra aandacht nodig omdat de gegevens die door zorgverleners en zorginstellingen uitgewisseld worden meestal privacygevoelig zijn. Elektronische informatie-uitwisseling wordt in de zorg steeds vaker ingezet om efficiënt te communiceren. Steeds meer zorgverleners en zorginstellingen maken gebruik van de veilige communicatiemogelijkheden die al voorhanden zijn.

Diamiz wil het gebruik van ICT in de zorg door individuele zorgprofessionals en zorginstellingen stimuleren. Met name op het gebied van onderlinge informatie-uitwisseling verbindt Diamiz verschillende partijen die gezamenlijk belang hebben om informatie met elkaar uit te wisselen. Dit zijn bijvoorbeeld, zorginstellingen, zorgverleners, leveranciers van ICT oplossingen, koepelorganisaties, organisaties die zorgprofessionals ondersteunen, etc.

Diamiz gebruikt zoveel mogelijk bestaande toepassingen om de informatie-uitwisseling te realiseren. De bekendste diensten van Diamiz zijn HaagNet-ZorgMail en Zorg Access Point. Deze twee infrastructuren voorzien in de behoefte van veel zorginstellingen en zorgverleners om informatie uit te wisselen en te delen.