Lees hier ons

Laatste nieuws

Nieuwe functionaliteiten ZorgMail Chat

Na een succesvolle lancering van de ZorgMail Chat is het tijd voor de eerste grote software update. Sinds de lancering wordt deze chat door steeds meer gebruikers op dagelijkse basis …

NTA 7516 Veilig e-mailen in de zorg – Update januari 2020

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen. De norm NTA 7516 …

De Wvggz en Wzd per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Beide wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze wetten regelen de rechten …