Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen aan Diamiz. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Mocht uw vraag in onderstaande lijst ontbreken, dan kunt u deze stellen door een mail te sturen aan info@diamiz.nl.

Wanneer u eerstelijns zorgverlener bent, kunt u zich gemakkelijk aanmelden via de ZorgMail Aanmeldwizard. Kies voor de optie “Aanmelden met AGB code”.

Overige zorgverleners of instellingen kunnen het formulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt uw ZorgMail abonnement beëindigen via het ZorgMail Mutatieformulier. Kies voor de optie “Beëindiging abonnement”.

Houd er rekening mee dat de opzegging conform de ZorgMail voorwaarden ten minste 3 maanden voor het einde van de contractperiode plaats moet vinden. Bij tussentijdse beëindiging van het abonnement vindt er geen restitutie van het abonnement plaats.

U kunt een wijziging doorgeven via het ZorgMail Mutatieformulier. De volgende wijzigingen kunt u via dit formulier doorgeven:

 • Adreswijziging
 • Beëindiging abonnement
 • Wijziging facturatiegegevens
 • Wijziging informatiesysteem
 • Praktijkovername
 • Systeem toevoegen
 • Toevoegen of afmelden zorgverleners

De ZorgMail abonnementskosten zijn afhankelijk van het soort diensten waarvan u gebruik wilt maken, uw organisatietype en het aantal zorgverleners dat gebruik wil maken van het abonnement.

Wilt u de kosten voor een abonnement berekenen en wilt u zich vervolgens direct aanmelden? Voor een eerstelijnszorgpraktijk tot 20 zorgprofessionals kunt u dit zelf regelen via de ZorgMail Aanmeldwizard.

Heeft u meer dan 20 zorgprofessionals of heeft u een ander type organisatie? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@diamiz.nl.

Via deze link kunt u een verwerkersovereenkomst voor ZorgMail aanvragen.

Binnen ZorgMail zijn er twee verschillende vormen van elektronische communicatie. Aan de ene kant is er geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen informatiesystemen, dit is van applicatie naar applicatie. Aan de andere kant is er communicatie tussen personen, dus van persoon naar persoon. 

ZorgMail EDI Bij de applicatie-naar-applicatie toepassing wordt er gebruik gemaakt van gestructureerde berichten, zoals EDIFACT en HL7/XML. Denk hierbij aan laboratorium- en radiologieberichten, specialistenbrieven en ontslag- en mutatieberichten. Deze berichten kunnen direct verwerkt worden in uw informatiesysteem. ZorgMail is de enige aanbieder die ook EDI berichten uit informatiesystemen af kan leveren als leesbare veilige e-mails.

ZorgMail Secure e-mail Bij de persoon-naar-persoon toepassing is het mogelijk om veilig te e-mailen op de gebruikelijke manier naar alle ZorgMail deelnemers, ketenpartners en patiënten/cliënten. 

 • E-mailcommunicatie tussen ZorgMail deelnemers is altijd veilig, zonder dat de gebruiker hier extra handelingen voor moet verrichten. 
 • ZorgMail deelnemers zijn eenvoudig op te zoeken in het online ZorgMail Adresboek. 
 • E-mails naar ketenpartners en cliënten die geen ZorgMail deelnemer zijn, verzendt u met één simpele muisklik. 
 • De ontvangers kunnen uw bericht ook veilig beantwoorden. 
 • Veilig e-mailen kan via Webmail, Outlook of binnen uw eigen domein. 

Load More

De leverancier van ZorgMail werkt samen met verschillende regiopartners. Diamiz is de regiopartner van Den Haag en omstreken. Als uw organisatie binnen ons postcodegebied valt dan ontvangt u de factuur voor het ZorgMail abonnement van Diamiz.

Door het aangaan van een (HaagNet-)ZorgMail abonnement heeft u de mogelijkheid gekregen om veilig privacygevoelige informatie elektronisch uit te wisselen met uw ketenpartners of zorgconsumenten, terwijl de bescherming van persoonsgegevens optimaal is.

De module LifeLink heeft u omdat u een ZorgMail abonnement heeft en biedt de meest comfortabele aansluiting op ZorgMail. Met deze module worden berichten direct en veilig afgeleverd op de centrale omgeving van ZorgMail. Centraal worden alle benodigde bewerkingen uitgevoerd. Het beheer in de organisatie ten behoeve van ZorgMail wordt daardoor geminimaliseerd. LifeLink kan gekoppeld zijn aan uw informatiesysteem, indien de leverancier een koppeling heeft gemaakt. Maar heeft u ook nodig indien u gebruik maakt van een informatiesysteem welke géén directe koppeling heeft.

Met de LifeLink module heeft u tevens toegang tot M.Center. M.Center is via een webbrowser te bereiken en biedt een aantal extra’s, waardoor men proactief geïnformeerd kan worden over de status van het berichtenverkeer en/of gewaarschuwd wordt wanneer de berichtenstroom naar ZorgMail is onderbroken. Tevens biedt M.Center uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot rapportages. Deze informatie kan men veilig online inzien of inregelen vanaf een willekeurige computer met internetverbinding.

Met de toestemming van de patiënt en het laboratorium als uitgangspunt is het mogelijk om de labwaarden ook beschikbaar te stellen aan u als apotheker. Afhankelijk van het informatiesysteem dat u gebruikt, komen de labwaarden direct in uw AIS of kunt u deze online inzien via de Lab4Apo Viewer.

Met de ZorgMail SafeRelay module kunt u veilig e-mailen met ketenpartners die ook gebruik maken van ZorgMail en met ketenpartners welke (nog) niet zijn aangesloten op ZorgMail of cliënten.

U kunt een adreswijziging doorgeven via het mutatieformulier. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@diamiz.nl.

De Wet van Dam geldt alleen voor consumentenabonnementen, niet voor zakelijke overeenkomsten. Met ZorgMail bent u een zakelijke overeenkomst aangegaan welke direct te maken heeft met de uitoefening van uw beroep en activiteiten van uw organisatie. De Wet Van Dam (en de reflexwerking) is daarom niet van toepassing.

Bij het afsluiten van het ZorgMail abonnement bent u akkoord gegaan met de ZorgMail voorwaarden. In deze voorwaarden staat het volgende opgenomen:

 • De contractduur van de Overeenkomst is minimaal één vol kalenderjaar, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Regiopartner en Cliënt hebben het recht de Overeenkomst aan het eind van een contractperiode te beëindigen door schriftelijke opzegging aan de wederpartij. De opzegging dient ten minste 3 maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk te geschieden, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van 1 kalenderjaar voortgezet, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

Dit betekent dat u een betalingsverplichting voor 2023 heeft indien u nog géén vol kalenderjaar lid bent geweest of als u langer dan een vol kalenderjaar ZorgMail abonnee bent geweest, maar na 1 oktober 2022 heeft opgezegd. Bij tussentijdse beëindiging van het abonnement vindt er geen restitutie plaats. Heeft u correct opgezegd na 1 oktober 2022 via het mutatieformulier dan zal uw opzegging automatisch verwerkt worden ontvangt u in 2024 géén factuur meer voor ZorgMail.

Load More

Dat kan diverse oorzaken hebben. U kunt het beste contact opnemen met onze servicedesk via telefoonnummer 070-3143617.

Dit kan verschillende oorzaken hebben, mogelijk heeft de afzender het bericht niet of niet juist verstuurd of zat er een fout in het bericht. 

Het is mogelijk om berichten met behulp van track & trace tot maximaal 3 maanden terug te traceren, mits dit door de afzender juist is verzonden.

U kunt dit zelf controleren in het M.Center of contact opnemen met onze servicedesk door te bellen naar 070-3143617.

Voor vragen over ZorgMail berichten of (ver)storingen kunt u contact opnemen met onze servicedesk via telefoonnummer 070-3143617. Onze medewerkers zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur. De helpdesk is ook bereikbaar per e-mail: helpdesk@haagnet.nl.

U kunt ook een terugbel verzoek inplannen bij de ZorgMail Supportdesk. U wordt dan op een door u gekozen dag en tijdstip teruggebeld.

Load More

Klik hier om naar de handleiding Passage ID te gaan.

Om te blijven voldoen aan de veranderende wetgeving zal de login voor diverse ZorgMail applicaties wijzigen. De login zal door Passage ID worden afgehandeld. Met Passage ID is het mogelijk om uw account extra te beveiligen met behulp van twee-staps-verificatie.

Ga naar account.passageid.nl en klik vervolgens op: Registreer nu.

Nee, de Passage ID is juist nodig om toegang te krijgen tot uw ZorgMail mailbox. E-mailadressen die eindigen op @zorgmail.nl, @ringamsterdam.nl, lifeline.nl, sleutelnet.nl en nlzorg.net kunnen niet gebruikt worden voor het aanmaken van een Passage ID.

Mogelijk is de e-mail als ongewenste e-mail gemarkeerd. Kijk in uw map Ongewenste E-mail of Spam folder. Als dit niet het geval is dan dient u de registratie opnieuw uit te voeren.

U kunt uw geregistreerde e-mailadres wijzigen door naar https://account.passageid.nl/account/ te gaan en in te loggen met uw Passage ID. Kies vervolgens in het linker menu voor “Account”. Hierna kunt u klikken op “Gebruikersnaam aanpassen”, volg hierna de instructies in het scherm.

De herstelcode kunt u gebruiken om de twee-staps-verificatie uit te schakelen, bijvoorbeeld als u een nieuw mobiel telefoonnummer heeft. Indien u een nieuwe herstelcode aanmaakt, vervalt de oude.

Gebruik de herstelcode om 2-staps-verificatie uit te schakelen.

In de helpfunctie van Passage ID zijn veel antwoorden terug te vinden. Als uw vraag er niet tussen staat dan kunt u altijd contact opnemen met de servicedesk via telefoonnummer 070-3143617.

Het is ook mogelijk om online een afspraak maken via deze link. Kies hier voor Optie 1. Ondersteuning ZorgMail Passage ID.

Als het uw eigen mailbox betreft, zijn deze gegevens op een veilige manier naar u toegestuurd. Als u deze niet ontvangen heeft, dan kunt u ze opnieuw opvragen bij onze servicedesk op telefoonnummer 070-3143617.

Wanneer het een mailbox van bijvoorbeeld een collega, praktijk e.d. betreft, is het klantnummer en de activatiecode veilig naar de eigenaar van de mailbox toegestuurd. U kunt bij de eigenaar de benodigde gegevens opvragen.

Load More

ZorgMail Mijn Hosted Mail is een persoonlijke beheertool waarmee u uw mailbox op ZorgMail kunt beheren. Met Mijn Hosted Mail koppelt u één of meerdere ZorgMail mailboxen aan uw Passage ID.

Inloggen in Mijn Hosted Mail gebeurt door middel van Passage ID. Passage ID is een dienst van Enovation. Met een Passage ID kunt u veilig inloggen en gebruikmaken van applicaties van Enovation. Als u nog niet beschikt over een Passage ID:

 1. Ga naar deze link en klik op “Registreer nu”.
 2. Koppel één of meerdere ZorgMail mailboxen in Mijn Hosted Mail voordat u gebruik kunt maken van een van applicaties van Enovation.
  Ga naar deze link en klik op “Mijn Hosted Mail”.

Ga naar deze link en klik vervolgens op “Mijn Hosted Mail”. Klik rechtsboven op uw naam en kies voor de optie “Mailboxen beheren”. Voer hierna uw ZorgMail klantnummer en activatiecode in van de mailboxen die gekoppeld dienen te worden aan uw Passage ID.

U kunt maximaal 10 ZorgMail mailboxen koppelen aan een Passage ID. Indien u meer dan 10 ZorgMail mailboxen wilt koppelen, dient u nieuwe Passage ID aan te maken.

Ga naar deze link en klik vervolgens op “Mijn Hosted Mail”. Klik rechtsboven op uw naam en kies voor de optie “Mailboxen beheren”.

Bij het account dat verwijderd dient te worden klikt u vervolgens op het ontkoppel icoon dat getoond wordt bij de ZorgMail mailbox.

Wij adviseren u in dit geval om online een afspraak te maken met onze servicedesk via deze link. Kies hier voor Optie 3. ZorgMail in e-mailprogramma instellen (Outlook Windows).

Load More

Open uw notificatie e-mail en klik op “Bericht lezen”. U ontvangt dan een nieuwe code, waardoor de vorige code ongeldig wordt. Iedere keer dat u een toegangscode ontvangt, is deze 15 minuten geldig en eenmalig te gebruiken.

Bel of e-mail de verzender om te vragen of de Secure e-mail nogmaals verzonden kan worden met het juiste telefoonnummer. U kunt ook het gebruik van een onjuist telefoonnummer melden vanuit het scherm waar u een toegangscode kunt opvragen.

Dit kunt u zien aan de groene balk van de URL in uw browser. De URL van de Viewer begint altijd met https://viewer.zorgmail.nl. Wijkt dit af, neem dan contact op met de verzender.

Ja dit is mogelijk door bovenin in het bericht te klikken op “Bericht downloaden”.

In het geval van meerdere ontvangers, is het alleen mogelijk om veilig te antwoorden naar de verzender van uw e-mail.

Uw bericht wordt 90 dagen bewaard. Na 90 dagen wordt het bericht automatisch verwijderd.

Load More

Om gebruik te kunnen maken van ZorgMail Send Message dient u tenminste één ZorgMail mailbox te koppelen aan uw Passage ID. Met een Passage ID kunt u veilig inloggen en gebruikmaken van applicaties van ZorgMail.

Stap 1. Passage ID aanmaken

Als u al een Passage ID heeft, kunt u deze stap overslaan. Indien u nog niet beschikt over een Passage ID, kunt u deze als volgt aanmaken:

 1. Ga naar: https://account.passageid.nl/ en klik op “Registreer nu”
 2. Doorloop het registratieproces voor het aanmaken van een Passage ID.

Stap 2. ZorgMail mailbox(en) koppelen

Na het aanmaken van een Passage ID koppelt u één of meerdere ZorgMail mailboxen aan uw Passage ID:

 1. Ga naar: https://account.passageid.nl/
 2. Klik op “ZorgMail Mijn Hosted Mail”
 3. Op het inlogscherm logt u aan de rechterzijde in met uw Passage ID om in de Mijn Hosted Mail applicatie te komen. Na het inloggen wordt het scherm “Mailboxen beheren” getoond
 4. Volg de instructies op het scherm om één of meerdere ZorgMail mailboxen aan uw Passage ID te koppelen.

Stap 3. Inloggen ZorgMail Send Message

Na het succesvol uitvoeren van voorgaande stappen kunt u nu met uw Passage ID inloggen in ZorgMail Send Message:

 1. Ga naar: https://account.passageid.nl/
 2. Klik op “ZorgMail Send Message”
 3. Log in met uw Passage ID
 4. Na het inloggen, komt u in het scherm waarin u een nieuw bericht kunt opstellen.

In de genoemde applicaties is een online handleiding opgenomen, onder de “Help” knop.

Het kunnen versturen van bijlagen is optioneel, hiervoor heeft u ZorgMail Send Message Premium nodig. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Als u gebruik wilt maken van deze dienst kunt u contact met ons opnemen via info@diamiz.nl.

ZorgMail Send Message Premium is momenteel alleen beschikbaar voor instellingen (niet all-in abonnementhouders).

Het invullen van het BSN-veld is optioneel, er is geen BSN controle bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Het BSN nummer dat ingevuld wordt moet wel een valide BSN nummer zijn, er wordt wel een 11-proef gedaan.

Load More

Klik hier voor veelgestelde vragen over de ZorgMail Chat.

Als uw vraag hier niet tussen staat dan kunt u contact met ons opnemen via info@diamiz.nl. Wij zullen uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Load More


U kunt ook zoeken via de zoekfunctie: