Wanneer u eerstelijns zorgverlener bent, kunt u zich gemakkelijk aanmelden via de ZorgMail Aanmeldwizard. Kies voor de optie “Aanmelden met AGB code”.

Overige zorgverleners of instellingen kunnen het formulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt uw ZorgMail abonnement beëindigen via het ZorgMail Mutatieformulier. Kies voor de optie “Beëindiging abonnement”.

Houd er rekening mee dat de opzegging conform de ZorgMail voorwaarden ten minste 3 maanden voor het einde van de contractperiode plaats moet vinden. Bij tussentijdse beëindiging van het abonnement vindt er geen restitutie van het abonnement plaats.

U kunt een wijziging doorgeven via het ZorgMail Mutatieformulier. De volgende wijzigingen kunt u via dit formulier doorgeven:

 • Adreswijziging
 • Beëindiging abonnement
 • Wijziging facturatiegegevens
 • Wijziging informatiesysteem
 • Praktijkovername
 • Systeem toevoegen
 • Toevoegen of afmelden zorgverleners

De ZorgMail abonnementskosten zijn afhankelijk van het soort diensten waarvan u gebruik wilt maken, uw organisatietype en het aantal zorgverleners dat gebruik wil maken van het abonnement.

Wilt u de kosten voor een abonnement berekenen en wilt u zich vervolgens direct aanmelden? Voor een eerstelijnszorgpraktijk tot 20 zorgprofessionals kunt u dit zelf regelen via de ZorgMail Aanmeldwizard.

Heeft u meer dan 20 zorgprofessionals of heeft u een ander type organisatie? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@diamiz.nl.

Via deze link kunt u een verwerkersovereenkomst voor ZorgMail aanvragen.

Binnen ZorgMail zijn er twee verschillende vormen van elektronische communicatie. Aan de ene kant is er geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen informatiesystemen, dit is van applicatie naar applicatie. Aan de andere kant is er communicatie tussen personen, dus van persoon naar persoon. 

ZorgMail EDI Bij de applicatie-naar-applicatie toepassing wordt er gebruik gemaakt van gestructureerde berichten, zoals EDIFACT en HL7/XML. Denk hierbij aan laboratorium- en radiologieberichten, specialistenbrieven en ontslag- en mutatieberichten. Deze berichten kunnen direct verwerkt worden in uw informatiesysteem. ZorgMail is de enige aanbieder die ook EDI berichten uit informatiesystemen af kan leveren als leesbare veilige e-mails.

ZorgMail Secure e-mail Bij de persoon-naar-persoon toepassing is het mogelijk om veilig te e-mailen op de gebruikelijke manier naar alle ZorgMail deelnemers, ketenpartners en patiënten/cliënten. 

 • E-mailcommunicatie tussen ZorgMail deelnemers is altijd veilig, zonder dat de gebruiker hier extra handelingen voor moet verrichten. 
 • ZorgMail deelnemers zijn eenvoudig op te zoeken in het online ZorgMail Adresboek. 
 • E-mails naar ketenpartners en cliënten die geen ZorgMail deelnemer zijn, verzendt u met één simpele muisklik. 
 • De ontvangers kunnen uw bericht ook veilig beantwoorden. 
 • Veilig e-mailen kan via Webmail, Outlook of binnen uw eigen domein. 

Load More