Workshop HaagNet-ZorgMail

Op maandag 14 oktober 2019 verzorgde Diamiz voor de tweede keer een workshop voor nieuwe medewerkers van Xtra die betrokken zijn bij het in 2015 door Xtra ontwikkelde “Welzijn op Recept”.

Samenwerking met huisartsen

In het kader van “Welzijn op Recept” wordt er nauw samengewerkt met huisartsen. Om de gegevensuitwisseling met de huisartsen te ondersteunen en beveiligd gegevens uit te kunnen wisselen maakt Xtra gebruik van ZorgMail. Alle oudere consulenten, sociaal maatschappelijk werkers, cliënt-ondersteuners etc. hebben de beschikking gekregen over een ZorgMail account.

Gegevens uitwisselen

De medewerkers van Xtra kunnen met deze ZorgMail postbus een EDI bericht versturen naar de huisartsen, zodat zij de berichten direct ontvangen in het huisarts informatiesysteem en direct kunnen opslaan in het dossier van de patiënt. Andersom kan de huisarts rechtstreeks vanuit het huisartsen informatiesysteem een EDI verwijsbericht sturen naar de betrokken medewerker van Xtra.

Deze gegevens uitwisseling kan verder aangevuld worden met de Secure e-mail, bijvoorbeeld voor het toesturen van een bijlage.

Secure e-mail

Nagenoeg alle huisartsen in de Haagse regio hebben een HaagNet-ZorgMail abonnement en beschikken daarmee automatisch over een Secure e-mailadres dat eindigt op @zorgmail.nl. Dit account moet geactiveerd zijn en/of geconfigureerd in Outlook. Heeft u vragen over uw Secure e-mailaccount of wilt u uw Secure e-mailaccount activeren neem dan contact op met Diamiz op telefoonnummer 070-3143615 of stuur een e-mail naar info@diamiz.nl.