Spraakverwarring

ZorgMail, HaagNet, Diamiz, Enovation, Lifeline of Edifact?

In de praktijk blijkt dat er regelmatig spraakverwarring is, terwijl vaak hetzelfde wordt bedoeld. Wanneer een van deze termen gebruikt wordt, is er meestal sprake van beveiligde, elektronische gestructureerde gegevens uitwisseling van applicatie naar applicatie. Bijvoorbeeld:

  • Een laboratoriumuitslag die vanuit het laboratorium informatiesysteem naar de huisarts wordt gestuurd, die het bericht direct kan opslaan in het elektronisch patiëntdossier; Of
  • Een recept dat vanuit het huisartsinformatiesysteem naar apotheek wordt gestuurd, die het recept gelijk kan verwerken en opslaan in het patiëntdossier.

ZorgMail

Dit is de landelijke beveiligde elektronische berichtendienst van Enovation.

HaagNet

Een regionale berichtendienst met eigen infrastructuur en software (tot 2007).

Diamiz B.V.

  • Organisatie die sinds 1989 gespecialiseerd is in beveiligde gegevensuitwisseling in de zorg.
  • Leverancier van o.a. HaagNet, Gelrenet, Edimail, Edimake en ZAP.
  • Regiopartner ZorgMail vanaf 2007.

Enovation

De leverancier van ZorgMail.

Lifeline

De voormalige productnaam van het huidige ZorgMail.

Edifact

Staat voor Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Deze standaard is ontwikkeld vanuit de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Belangrijkste doelstelling van EDIFACT is om berichten te definiëren. Deze berichten kunnen via netwerken zoals ZorgMail worden uitgewisseld.