De leverancier van ZorgMail werkt samen met verschillende regiopartners. Diamiz is de regiopartner van Den Haag en omstreken. Als uw organisatie binnen ons postcodegebied valt dan ontvangt u de factuur voor het ZorgMail abonnement van Diamiz.

Door het aangaan van een (HaagNet-)ZorgMail abonnement heeft u de mogelijkheid gekregen om veilig privacygevoelige informatie elektronisch uit te wisselen met uw ketenpartners of zorgconsumenten, terwijl de bescherming van persoonsgegevens optimaal is.

De module LifeLink heeft u omdat u een ZorgMail abonnement heeft en biedt de meest comfortabele aansluiting op ZorgMail. Met deze module worden berichten direct en veilig afgeleverd op de centrale omgeving van ZorgMail. Centraal worden alle benodigde bewerkingen uitgevoerd. Het beheer in de organisatie ten behoeve van ZorgMail wordt daardoor geminimaliseerd. LifeLink kan gekoppeld zijn aan uw informatiesysteem, indien de leverancier een koppeling heeft gemaakt. Maar heeft u ook nodig indien u gebruik maakt van een informatiesysteem welke géén directe koppeling heeft.

Met de LifeLink module heeft u tevens toegang tot M.Center. M.Center is via een webbrowser te bereiken en biedt een aantal extra’s, waardoor men proactief geïnformeerd kan worden over de status van het berichtenverkeer en/of gewaarschuwd wordt wanneer de berichtenstroom naar ZorgMail is onderbroken. Tevens biedt M.Center uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot rapportages. Deze informatie kan men veilig online inzien of inregelen vanaf een willekeurige computer met internetverbinding.

Met de toestemming van de patiënt en het laboratorium als uitgangspunt is het mogelijk om de labwaarden ook beschikbaar te stellen aan u als apotheker. Afhankelijk van het informatiesysteem dat u gebruikt, komen de labwaarden direct in uw AIS of kunt u deze online inzien via de Lab4Apo Viewer.

Met de ZorgMail SafeRelay module kunt u veilig e-mailen met ketenpartners die ook gebruik maken van ZorgMail en met ketenpartners welke (nog) niet zijn aangesloten op ZorgMail of cliënten.

Bij het afsluiten van het ZorgMail abonnement bent u akkoord gegaan met de ZorgMail voorwaarden. In deze voorwaarden staat het volgende opgenomen:

  • De contractduur van de Overeenkomst is minimaal één vol kalenderjaar, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
  • Regiopartner en Cliënt hebben het recht de Overeenkomst aan het eind van een contractperiode te beëindigen door schriftelijke opzegging aan de wederpartij. De opzegging dient ten minste 3 maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk te geschieden, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van 1 kalenderjaar voortgezet, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

Dit betekent dat u een betalingsverplichting voor 2020 heeft indien u nog géén vol kalenderjaar lid bent geweest of als u langer dan een vol kalenderjaar ZorgMail abonnee bent geweest, maar na 1 oktober 2019 heeft opgezegd. Bij tussentijdse beëindiging van het abonnement vindt er geen restitutie plaats. Heeft u correct opgezegd na 1 oktober 2019 via het mutatieformulier dan zal uw opzegging automatisch verwerkt worden ontvangt u in 2021 géén factuur meer voor ZorgMail.

U kunt een adreswijziging doorgeven via het mutatieformulier. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@diamiz.nl.

De Wet van Dam geldt alleen voor consumentenabonnementen, niet voor zakelijke overeenkomsten. Met ZorgMail bent u een zakelijke overeenkomst aangegaan welke direct te maken heeft met de uitoefening van uw beroep en activiteiten van uw organisatie. De Wet Van Dam (en de reflexwerking) is daarom niet van toepassing.

Load More