Beperk fysieke contacten tot een minimum met digitale communicatie via ZorgMail

Volledig digitale communicatie met ZorgMail kan het verschil maken in een periode waarin fysieke contacten tot een minimum beperkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het:

  • Elektronisch uitwisselen van laboratorium uitslagen, medicatiegegevens en behandelverslagen van patiënten tussen de informatiesystemen van zorgprofessionals;
  • Regelmatig afstemmen tussen o.a. GGD’s, huisartsen, veiligheidsregio’s en ziekenhuizen over de regionale crisis aanpak;
  • Faciliteren van chat-consulten tussen zorgprofessionals via het delen van medische data, foto’s, video’s, spraakberichten en locatiegegevens;
  • Afleveren van betrouwbare informatie in de veilige mailbox van de patiënt, al dan niet voorzien van bijlagen, en de mogelijkheid tot antwoorden en doorsturen conform NTA 7516.

ZorgMail biedt vele vormen van gestructureerde communicatie. Gebruikmakend van een breed pallet aan apparaten (waaronder tablets en smartphones) voor zorgprofessionals en patiënten. Heeft u ook interesse in ZorgMail voor direct inzetbare digitale communicatie? Neem dan contact met ons op via info@diamiz.nl.

Bron: ICT & Health (19 maart 2020). Volledig digitale communicatie met ZorgMail kan hét verschil maken in een periode waarin fysieke contacten tot een minimum beperkt moeten worden. Geraadpleegd op: https://corona.icthealth.nl/nuldelijns/zorgmail.html.