Certificering ZorgMail Secure e-mail tegen NTA 7516

In de derde week van mei is het certificeringsschema NCS 7516 waaraan Enovation, de leverancier van ZorgMail heeft meegewerkt, door NEN gepubliceerd. Vanaf dat moment is het mogelijk om als communicatiedienstenaanbieder te certificeren tegen deze norm.

De vier leveranciers die sinds 1 januari 2020 actief zijn binnen de Wvggz-keten, gaan in deze periode op voor certificering. Enovation is volop in voorbereiding om voor eind juni gecertificeerd te zijn met ZorgMail Secure e-mail.