De Wvggz en Wzd per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Beide wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze wetten regelen de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.

De ZorgMail deelnemers die actief zijn in de Wvggz- en/of Wzd-keten hebben informatie ontvangen over de versnelde NTA 7516 interoperabiliteit die gerealiseerd is vanaf 1 januari 2020. Deze deelnemers hebben als voorlopergroep de beschikking gekregen over de bijbehorende software en gebruikers- en beheerdocumentatie.

Lees hier meer.