Diamiz bestaat 30 jaar!

Diamiz vierde onlangs haar 30 jarig bestaan. Een fantastische mijlpaal om bij stil te staan. In al die jaren hebben wij u en uw collega’s op allerlei manieren begeleid bij het digitaal en beveiligd uitwisselen van patiënt gegevens. Het Diamiz team is voornemens om dat te blijven doen.

Zoals u van ons gewend bent, blijft Diamiz u ondersteunen bij het uitwisselen van informatie. Zo starten we projecten of nemen deel aan lopende projecten, bijvoorbeeld voor het inrichten van nieuwe berichtstromen en ketenpartners te verbinden. Verder is het aansluiten van zoveel mogelijk zorginstellingen en zorgprofessionals in Den Haag en omgeving een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast willen wij het gebruik van ZorgMail bevorderen, uitbreiden en optimaliseren bij onze deelnemers.


Vernieuwde website

Om u goed te kunnen informeren en u steeds van actuele informatie te kunnen voorzien hebben wij een nieuwe website www.diamiz.nl geïntroduceerd. Op de website kunt u altijd de meest actuele informatie vinden over ZorgMail, de functionaliteiten, projecten en meer. Verder kunt u online een aantal zaken zelf regelen. U kunt bijvoorbeeld wijzigingen doorgeven via ons online mutatieformulier, of online een vraag aan ons stellen.


Nieuwsbrief

Aanvullend op de vernieuwde website, ontvangen de ZorgMail deelnemers in de Diamiz regio vanaf nu minimaal eens per kwartaal een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen. Verder zullen wij relevante nieuwsberichten die u kunnen helpen bij het uitwisselen van informatie via ZorgMail verzamelen en opnemen in onze nieuwsbrief. Ook zullen wij in de nieuwsbrief de Diamiz Zorgmail deelnemers aan het woord laten.

Diamiz gaat door op de ingeslagen weg. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij de informatie uitwisseling vanuit uw gekoppelde informatiesystemen, Secure e-mail en de ZorgMail Chat.