Een uitslag niet ontvangen in het huisarts informatiesysteem?

Het komt een enkele keer voor, dat u een laboratoriumuitslag of radiologie-uitslag niet ontvangen heeft in het HIS. Dat is vervelend en het kost u veel tijd om de uitslagen alsnog op te vragen, bij de instellingen en laboratoria. Deze situatie kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan er iets misgaan bij de verwerking van het bericht, het bericht kan (nog) niet verzonden zijn, het bericht is door onbekende oorzaak afgekeurd etc.

Wanneer deze situatie zich voordoet kunt u het beste contact opnemen met onze servicedesk op telefoonnummer 070-3143617. Een van onze medewerkers kan dan eerst controleren of de ontbrekende uitslag via (HaagNet)Zorgmail is binnengekomen en/of is verzonden. Als dat het geval is kan de medewerker het bericht voor u herzenden en ontvangt u het alsnog in het HIS. Deze controle en herzending kunt u eventueel ook zelf uitvoeren met behulp van het M.Center. Onze servicedesk helpt ook hierbij graag.

Voor eventuele andere situaties waardoor een bericht niet aankomt zal de medewerker van de servicedesk een melding aanmaken en eventueel verder onderzoek moeten doen. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om contact op te nemen met de afzender van het bericht of uw HIS leverancier.