Ervaringen van HaagNet-ZorgMail deelnemer Mechteld Baken (Fit & Balans Diëtetiek)

Fit & Balans Diëtetiek is een diëtistenpraktijk voor algemene diëtetiek, maar zij besteden ook aandacht aan o.a. hormonen, emotie-eten en darmproblemen. Fit en Balans Diëtetiek werkt volgens de richtlijnen voor de reguliere diëtetiek, maar heeft ook een holistische visie. Zo wordt er meestal niet gefocust op een vast streefgewicht, maar op het ontwikkelen van voedingsgewoonten die duurzaam bijdragen aan een gezond gewicht. Vandaag gaan we in gesprek met Mechteld Baken, de eigenaar van Fit & Balans Diëtetiek.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om met ZorgMail te werken?

ZorgMail was voor ons de voor de hand liggende keuze: het is veilig en heeft een groot bereik binnen het voor de diëtetiek van belang zijnde netwerk. ZorgMail is voor ons gemakkelijk omdat het altijd online toegankelijk is, maar ook omdat het gekoppeld is aan Evry, ons softwarepakket. Het is heel gemakkelijk om alle communicatie die opgeslagen moet worden in het patiëntendossier bij elkaar te hebben. In Evry staan de e-mailadressen van onze cliënten en de Edifact adressen van de huisartsen. Zo kunnen we de brieven aan de huisartsen rechtstreeks uit het patiëntendossier versturen en kunnen de huisartsen onze brief eenvoudig opslaan in hun eigen patiëntendossier. Dat scheelt ze veel handmatig werk.

Ook de online toegang tot ZorgMail Webmail is fijn en handig. Wij kunnen direct vanuit Evry beveiligde e-mails versturen naar onze cliënten. Eventuele antwoorden ontvangen en lezen wij in ZorgMail Webmail. Wanneer ik een e-mailbericht op wil slaan in het dossier van de cliënt, koppel ik dat handmatig, dat is prettig en voorkomt vervuiling in het dossier.

Maken jullie in de praktijk veel gebruik van Secure e-mail?

Wij sturen na elk consult een veilige e-mail naar de cliënt met de adviezen en afspraken. Verder sturen we sturen een beginrapportage en zo nodig ook tussentijdse rapportages naar de huisarts. Alles gaat direct vanuit het patiëntendossier in Evry en via ZorgMail. Heel incidenteel stuur ik nog wel eens een brief per post naar een cliënt, bijvoorbeeld als iemand digitaal minder vaardig is.

Versturen jullie de e-mailberichten met tweestapsverificatie?

Ja. Wanneer de cliënt een e-mail van ons ontvangt, wordt er automatisch een SMS verstuurd naar het bij ons bekende 06-nummer. De meeste mensen zijn inmiddels gewend aan inloggen met een SMS code en begrijpen dan ook wel dat we het 06-nummer willen vastleggen. Het is hierin wel belangrijk om goed uitleg te geven aan de cliënten over ZorgMail en over de tweestapsverificatie. Ik doe dat altijd voordat ze de spreekkamer verlaten, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Meestal is dat geen probleem en stellen de cliënten het op prijs dat we voorzichtig met hun gegevens omgaan. 

Waar zou je ZorgMail nog meer voor willen gebruiken?

Ik zou ZorgMail ook wel willen gebruiken om onze praktijk meer onder de aandacht te kunnen brengen bij collega’s (met name huisartsen). Ik zou het handig vinden als we een profiel voor onze praktijk aan zouden kunnen maken, waarin we bijvoorbeeld informatie kunnen zetten over dat we onlangs verhuisd zijn naar een nieuwe locatie. Verder zou een chatfunctionaliteit zodat we veilig met de cliënten kunnen chatten een mooie aanvulling zijn.