Interactieberichten naar LabWest Trombosedienst via ZorgMail

De LabWest Trombosedienst is samen met Diamiz een project gestart om medicatie interactieberichten met de apotheken via ZorgMail uit te wisselen. Tot nu toe ontving de Trombosedienst deze berichten altijd per fax. Het is de bedoeling dat alle apotheken de interactieberichten voor 1 juni 2019 via ZorgMail versturen, zodat de fax kan worden afgeschaft.

Het versturen van interactieberichten via ZorgMail is eenvoudig en kan vanuit Pharmacom rechtstreeks worden aangemaakt en verzonden.

Voordelen van de uitwisseling via ZorgMail zijn

  • Interactieberichten hoeven niet meer geprint te worden
  • Interactieberichten hoeven niet meer per fax verzonden te worden
  • Bericht wordt direct opgeslagen bij de correspondentie in het patiëntdossier in het apotheek informatiesysteem (Pharmacom)
  • “Tracking en tracing” van de berichten
  • Bericht is direct digitaal binnen bij de Trombosedienst

Apotheken met ander informatiesysteem

Het project is gestart met apotheken die gebruiken maken van Pharmacom. Binnenkort zullen ook de apotheken die gebruik maken van een ander softwaresysteem uitgenodigd worden om de interacties via ZorgMail aan te leveren.

Ook uw interactieberichten via ZorgMail verzenden?

Bent u Pharmacom gebruiker? Dan nodigen wij u van harte uit om vanuit uw apotheek de interactieberichten via ZorgMail aan te leveren bij de Trombosedienst. Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via e-mail helpdesk@haagnet.nl of op telefoonnummer 070-3143615.