NTA 7516 Veilig e-mailen in de zorg – Update juli 2019

In april 2019 is de NTA 7516 ‘Veilige e-mail in de zorg’ goedgekeurd voor publicatie. Tijd voor een update!

NTA 7516: Functionele werkgroep

Op 15 mei is NTA 7516 gepubliceerd waar in totaal ruim 50 experts van 46 verschillende organisaties in de acht maanden daarvoor aan hebben gewerkt. NTA 7516 beschrijft in techniek neutrale termen de eisen waaraan e-mail, met daarin persoonlijke gezondheidsinformatie, moet voldoen. Zie ook het persbericht van NEN.

NTA 7516: Technische sessies

In de laatste maanden voor publicatie zijn, parallel aan de functionele werkgroep bijeenkomsten onder leiding van NEN, technische sessies gestart onder leiding van VWS. In deze technische sessies wordt, samen met de leveranciers van veilige e-mail, gewerkt aan een technische handreiking met suggesties voor implementatie. Deze sessies zijn nog in volle gang.

NTA 7516: Toetsingsschema bijeenkomsten

Tijdens de ontwikkeling van NTA 7516 hebben deelnemende partijen afgesproken te komen tot een onafhankelijke beoordeling om aan te tonen dat e-mailapplicaties aan de eisen in NTA 7516 voldoen. In eerste instantie ligt de focus op certificatie van de e-mailapplicaties en van de leveranciers. Kort daarna zal gekeken worden naar de mogelijkheden om ook zorginstellingen die deze e-mailapplicaties gebruiken te certificeren. 

Op 27 juni vond de eerste bijeenkomst bij NEN plaats over het certificatieschema NCS 7516 Eisen voor veilige e-mailapplicaties, zie ook het nieuwsbericht vanuit NEN. In het tweede halfjaar van 2019 wordt het ontwikkeltraject toetsingskader verder uitgewerkt met belanghebbende partijen.

In alle drie de werkgroepen neemt Enovation (leverancier ZorgMail) actief deel en levert daarmee een belangrijk aandeel in de totstandkoming van een zo goed mogelijk resultaat voor de toepassing van veilige e-mail in de zorg.