Oude inlogmethode mailcliënts vervalt

In 2019 is een nieuwe inlogmethode ingevoerd, Passage ID. Er zijn ZorgMail deelnemers die het verleden het Secure e-mailaccount hebben geïntegreerd in de eigen mailclient (bijvoorbeeld Outlook). Om daar gebruik van te kunnen maken moeten in de mailcliënt een Hosted Mail Key geconfigureerd worden. Veel ZorgMail deelnemers hebben dat inmiddels al gedaan en hoeven dan ook geen actie meer te ondernemen.

Hosted Mail Key

De Hosted Mail Key is een sterk wachtwoord dat bestaat uit 25 tekens, waarmee het Secure e-mailaccount goed beveiligd is. Aan het begin van het jaar hebben deelnemers die op deze manier secure e-mail gebruiken een bericht ontvangen.

ZorgMail deelnemers, die de Hosted Mail Key nog niet hebben aangemaakt, ontvangen binnenkort een herinneringsmail op hun ZorgMail Hosted Mailadres met een stappenplan. Het “oude” wachtwoord dat nu voor deze deelnemers is ingesteld in uw e-mailclient zal na 31 december 2019 komen te vervallen.

Ondersteuning

Voor ondersteuning bij het aanmaken en configureren van de Hosted Mail Key kunt u contact opnemen met onze servicedesk via telefoonnummer 070-3143617 of een afspraak maken met onze servicedesk via deze link.