Outlook ZorgMail Veilig verzenden plug-in versie 2.12.0 in aantocht

Binnenkort komt een nieuwe release van de ZorgMail Veilig verzenden plug-in voor Outlook (Desktop) beschikbaar.
Deze versie bevat onder meer de volgende nieuwe vernieuwingen:

  • Een totaaloverzicht voor alle ontvangers buiten de ZorgMail Community. Hiermee is voor de verzender in één oogopslag zichtbaar voor welke ontvanger(s) een telefoonnummer ingevuld is of actie nodig is;
  • De pop-ups zijn gelijkgetrokken in look & feel én de ZorgMail Veilig verzenden plug-in is vormgegeven in lijn met andere Enovation applicaties.

Naast de hierboven genoemde vernieuwingen zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.
Op dit moment worden de verschillende testprocedures doorlopen. Indien deze testen met goed gevolg worden afgerond, zal release 2.12.0 naar verwachting rond half november 2022 beschikbaar komen, inclusief release notes en bijgewerkte documentatie.