Set van laboratoriumwaarden voor ZorgMail Lab4Apo en elabConnect uitgebreid

In 2011 is een wijziging van de Geneesmiddelenwet doorgevoerd, waardoor het voor de apotheker mogelijk is geworden om beschikking te krijgen over laboratoriumuitslagen die relevant kunnen zijn bij de terhandstelling van een geneesmiddel aan een patiënt. Op basis van deze klinische gegevens kan een apotheker in overleg met de voorschrijver bijvoorbeeld de dosering aanpassen of een therapie stoppen. Bij de ontwikkeling van de Lab4Apo-module (voor apothekers) en de elabConnect oplossing (voor laboratoria) is de minimale set van laboratoriumwaarden geïmplementeerd zoals beschreven in artikel 66a van de Geneesmiddelenwet.

Met de implementatie van onder meer Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in de apotheekinformatiesystemen in de afgelopen jaren, kan de farmaceutische zorg veel beter afgestemd worden op de individuele patiënt. In de MFB’s wordt namelijk rekening gehouden met een brede range aan patiëntkenmerken zoals leeftijd, geslacht, aandoeningen, contra-indicaties, labwaarden en medicatie van diverse voorschrijvers. 

Vanuit het veld kwam daardoor steeds vaker het verzoek om het laboratoriumwaarden-filter uit te breiden met andere relevante labuitslagen. De labwaardenset voor ZorgMail Lab4Apo en elabConnect is om deze reden uitgebreid van 7 naar 74 bepalingen op basis van NHG-Tabel 45 Diagnostische Bepalingen versie 37 en Bepalingenclusters versie 16. Het nieuwe filter in de software wordt in september 2021 beschikbaar gesteld tezamen met de publicatie van het bijgewerkte Lab4Apo bepalingen overzicht.