Update ZorgMail Secure e-mail

Voor Secure e-mailberichten die vanuit de ZorgMail Viewer worden beantwoord, kan het antwoord nu ook gestuurd worden aan een ander ingesteld ‘reply-to’ mailadres. De voorwaarde hiervoor is dat het ‘reply-to’ adres zich bevindt binnen hetzelfde maildomein als het afzenderadres. Indien dit niet het geval is, wordt het antwoord (net zoals nu het geval is) verstuurd naar het ‘from’ adres van de oorspronkelijke verzender. 

ZorgMail Viewer

Berichten die verstuurd worden buiten de ZorgMail community worden gelezen in de ZorgMail Viewer en kunnen vanuit de Viewer beantwoord worden.