Verlenging overeenkomsten Haagse Ziekenhuizen en Parnassia Groep

Het Haaglanden MC en de Parnassia Groep hebben per 1 januari 2020 een nieuwe langdurige overeenkomst gesloten met Diamiz voor het gebruik van ZorgMail (inclusief het EDI berichtenverkeer) voor een periode van vifj jaar. Ook de instellingen kiezen voor continuïteit en zekerheid. Met het HagaZiekenhuis zijn wij in overleg over een vergelijkbare overeenkomst.

De verlenging van de partnerovereenkomst van Diamiz met Enovation voor ZorgMail en de verlenging van de overeenkomst met de Haagse ziekenhuizen en Parnassia zorgt voor continuïteit in het berichtenverkeer in Den Haag en omgeving.

De nieuwe overeenkomsten bieden ruimte om samen met de verzenders en ontvangers te gaan kijken naar de huidige berichtenuitwisseling en de mogelijkheden om dit uit te breiden. Bijvoorbeeld door berichten uit te wisselen met nieuwe deelnemers en door berichtenuitwisseling met bestaande deelnemers verder uit te breiden. Uiteindelijk moet dit resulteren in een zo efficiënt mogelijke uitwisseling van gegevens, passend bij de systemen en processen van de deelnemers, zonder papier en fax.