Vooraankondiging release nieuwe Outlook Veilig verzenden add-in

Op dit moment werkt Enovation (leverancier ZorgMail) aan een nieuwe NTA 7516 compliant versie van de Outlook add-in. Versie 2.11.2 omvat onder meer de volgende aanpassingen:

  1. De ‘Security by default’ pop-up wordt alleen nog buiten de ZorgMail Community getoond;
  2. De ‘Automatisch Veilig verzenden’ optie is verwijderd uit de ‘Security by default’ pop-up;
  3. Een ‘concept’ e-mail kon in sommige situaties niet worden verstuurd, dit is opgelost;
  4. Indien de ‘Stel deze vraag niet opnieuw’ optie in de ‘verzenden’ pop-up is aangevinkt, wordt de gemaakte keuze vanaf deze versie onthouden bij toekomstige updates;
  5. De door Google bijgewerkte lijst van onveilige bestandsextensies maakt onderdeel uit van de 2.11.2 release;
  6. Er was één generieke melding ‘Het domeinboek kan niet benaderd worden’ voor drie situaties: het niet-benaderbaar zijn van het domeinboek, traag internet en geen internet. Om de gebruiker meer duidelijkheid te verschaffen is nu voor elk hiervan een gerichte melding in de plaats gekomen;
  7. In de documentatie in de ZIP-file van de 2.11.2 versie van de add-in, is voor beheerders informatie toegevoegd over gewijzigde registerpaden en bijbehorende waarden vanaf versie 2.11.

De beschikbaarstelling van de nieuwe Outlook Veilig verzenden add-in wordt rond aankomend weekend verwacht.

  • Op de pagina ZorgMail Downloads zal versie 2.11.1 vervangen worden door versie 2.11.2;
  • Versie 2.10.1 blijft nog beschikbaar als niet-NTA 7516 compliant versie voor organisaties die nog niet de NTA 7516 zelfverklaring hebben geretourneerd of om andere redenen nog niet hebben geüpdate;
  • Organisaties die NTA 7516 compliant zijn, wordt geadviseerd om na de beschikbaarstelling van de release, op korte termijn te updaten naar versie 2.11.2.