Vraag uw ZorgMail verwerkersovereenkomst aan!

Bij het leveren van goede zorg rondom een patiënt, speelt veilige communicatie en informatieoverdracht van medische gegevens een belangrijke rol. Ook privacywetgeving schrijft voor dat vertrouwelijke gegevens veilig verwerkt en uitgewisseld moeten worden.

Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt heeft een verantwoordingsplicht. Het opstellen van verwerkersovereenkomst is hier onderdeel van. Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een derde partij inschakelt.

Wilt u een verwerkersovereenkomst voor ZorgMail aanvragen? Klik dan hier.