ZorgMail Veilig verzenden add-in’s voor Outlook en Office 365

In de afgelopen periode is de ZorgMail Veilig verzenden add-in voor Microsoft Outlook aangepast aan de eisen die gesteld zijn in het criterium 6.1.16 ‘Veiligheid als gemak’ van NTA 7516. Parallel daaraan was al eerder gestart met de ontwikkeling van een Send Secure add-in voor Microsoft Ofice 365.

De laatste add-in komt in vier talen beschikbaar en heeft dan ook gelijk een Engelstalige productnaam gekregen: ZorgMail Send Secure add-in Office 365 voor Nederland en Enovation Mail Send Secure add-in Office 365 voor internationaal gebruik. Beide releases worden deze week beschikbaar gesteld.