Nieuws

Nieuwe functionaliteiten ZorgMail Chat

Na een succesvolle lancering van de ZorgMail Chat is het tijd voor de eerste grote software update. Sinds de lancering wordt deze chat door steeds meer gebruikers op dagelijkse basis …

De Wvggz en Wzd per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Beide wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze wetten regelen de rechten …

Oude inlogmethode mailcliënts vervalt

In 2019 is een nieuwe inlogmethode ingevoerd, Passage ID. Er zijn ZorgMail deelnemers die het verleden het Secure e-mailaccount hebben geïntegreerd in de eigen mailclient (bijvoorbeeld Outlook). Om daar gebruik …

Spraakverwarring

ZorgMail, HaagNet, Diamiz, Enovation, Lifeline of Edifact? In de praktijk blijkt dat er regelmatig spraakverwarring is, terwijl vaak hetzelfde wordt bedoeld. Wanneer een van deze termen gebruikt wordt, is er …

Workshop HaagNet-ZorgMail

Op maandag 14 oktober 2019 verzorgde Diamiz voor de tweede keer een workshop voor nieuwe medewerkers van Xtra die betrokken zijn bij het in 2015 door Xtra ontwikkelde “Welzijn op …

ZorgMail Chat is klaar voor gebruik!

Het is zover, ZorgMail Chat is klaar om in gebruik te worden genomen! ZorgMail Chat is bedoeld voor communicatie tussen (zorg)professionals binnen de ZorgMail Community, gericht op advies en consultatie, al dan niet patiënt gerelateerd. De eerste ZorgMail Chat release is …