Nieuws

Update ZorgMail Secure e-mail

Voor Secure e-mailberichten die vanuit de ZorgMail Viewer worden beantwoord, kan het antwoord nu ook gestuurd worden aan een ander ingesteld ‘reply-to’ mailadres. De voorwaarde hiervoor is dat het ‘reply-to’ adres …

Smartfile gekoppeld met ZorgMail

Samen met 30 fysiotherapeuten heeft Smartfile het EPD Smartfile ontwikkeld. Dit is praktijksoftware die gericht is op dossierregistratie, agendabeheer, patiëntenplatform en facturatie. Via het patiëntenplatform kunnen fysiotherapeuten eigen filmpjes of …

Mondzorgpraktijken

In de regio Haaglanden zijn het afgelopen jaar veel nieuwe deelnemers uit de mondzorg sector aangesloten op ZorgMail. Steeds meer tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen, orthodontisten etc. gebruiken ZorgMail om veilig patiëntgegevens …

Gepland onderhoud

Op zaterdag 17-10-2020 wordt er gepland onderhoud uitgevoerd aan alle ZorgMail diensten. Onderhoudsperiode: 01:00 tot 07:00 uur Referentie: 378317 Werkzaamheden: Migratie diensten naar nieuw datacenter hostingprovider. Impact: De dienstverlening zal …

Uitleg over de NTA 7516

Wat is de NTA 7516? De NTA 7516 is de norm voor het versturen van gezondheidsinformatie via e-mail en chat. Als zorgprofessional moet u aan deze norm voldoen. Voor wie …